e-Invoicing partners lanceren Standaardisatieplatform e-facturen

Tot op heden waren Simplerinvoicing, TNO en NEN vanuit hun eigen expertise actief op het gebied van e-facturatie standaardisatie.

Door de bundeling van krachten kan nu veel efficiënter gewerkt worden. Dat geldt zeker voor belanghebbenden zoals softwareleveranciers en ICT-dienstverleners

Simplerinvoicing, TNO en NEN bundelen hun krachten en lanceren op 3 april 2018 het ‘Standaardisatieplatform e-factureren’. Een belangrijk doel van het platform is om gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten te brengen over de toepassing van de Europese e-facturatie norm EN 16931-1 (“de kernfactuur”). Daarnaast wil het platform de implementatie en het gebruik van de norm in Nederland bevorderen. Voortvloeiend uit Europese regelgeving moet uiterlijk 18 april 2019 de implementatie ervan een feit zijn. Het initiatief van de drie partijen wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege het maatschappelijke belang.

Achtergrond en ambitie
Tot op heden waren Simplerinvoicing, TNO en NEN vanuit hun eigen expertise actief op het gebied van e-facturatie standaardisatie. Door de bundeling van krachten kan nu veel efficiënter gewerkt worden. Dat geldt zeker voor de communicatie richting belanghebbenden, zoals softwareleveranciers en ICTdienstverleners. Het platform beoogt enerzijds het uitoefenen van invloed op de Europese standaardisatieontwikkelingen, anderzijds het kanaliseren en eenduidig interpreteren en communiceren van de ontwikkelingen en resultaten naar de Nederlandse markt.

Lancering Standaardisatieplatform e-factureren op 3 april 2018
De officiële lancering van het platform vindt plaats op 3 april, van 14:00 tot 15:00 uur bij NEN in Delft. Naast een feestelijke aftrap wordt tijdens de lancering onder
andere ingegaan op de geplande activiteiten voor de komende jaren. Tijdens de bijeenkomst vindt ook de presentatie plaats van de officiële gebruikersinstructie
voor de Europese norm ten behoeve van de Nederlands markt. Dit is daarmee meteen het eerste product dat het Standaardisatieplatform oplevert. Belanghebbenden kunnen daarvan gebruik maken.

Meer informatie
Wilt u als belanghebbende ook in de toekomst uw bijdrage aan projecten van het platform leveren? Alle informatie over het standaardisatieplatform e-factureren
vindt u op: www.stpe.nl.

Deelnemen aan de kick-off tijdens de lancering?
Wilt u deelnemen aan de kick-off? Meldt u dan aan via de website www.stpe.nl.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Roel Crooijmans, teammanager Communicatie, bewustwording en marktborging van het
Standaardisatieplatform e-factureren, telefoon 026 – 352 5530 of e-mail info@stpe.nl.