De Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen

Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken, maar wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set aan factuurgegevens van de ene financiële administratie naar de ander financiële administratie wordt verzonden. Deze set aan gegevens is zodanig opgesteld dat alle financiële administraties met een e-factuur mogelijkheid deze automatisch kunnen inlezen.

De rijksoverheid kan dit al sinds januari 2017 en sindsdien zijn meer en meer provincies, gemeenten en waterschappen in staat om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Onderliggende doelstelling is om als leverancier van een overheid op een laagdrempelige, nauwkeurige en kostenefficiënte wijze zaken te kunnen doen. Niet alleen in Nederland, maar in Europa.

Het Simplerinvoicing afsprakenstelsel heeft een groot aandeel geleverd in het mogelijk maken van deze doelstelling door met behulp van het PEPPOL transportnetwerk het fundament te leggen voor een (inter)nationale infrastructuur om e-factuurberichten te kunnen routeren.

Inmiddels bestaat het afsprakenstelsel uit 40 participanten die ervoor zorgen dat in totaal ruim 12.000 bedrijven in Nederland via hun ERP- of boekhoudpakket van en naar elkaar kunnen e-factureren. NPa bewaakt als PEPPOL autoriteit de veiligheid en betrouwbaarheid van het afsprakenstelsel en heeft als beheerorganisatie bovendien een grote rol bij de (door)ontwikkeling van standaarden, het begeleiden van aspirant participanten en het faciliteren van bestuursvergaderingen.

Meer informatie: