Specificatie NLCIUS G-rekeningen extensie 1.0

De NLCIUS is de instructie voor het gebruik van de Europese facturatienorm in Nederland. Al sinds de oprichting van de STPE komt uit verschillende hoeken van de Nederlandse facturatiegemeenschap het verzoek aan STPE om naast de NLCIUS ook te beschrijven hoe om te gaan met het G-rekening scenario. Om aan dit verzoek gehoor te geven levert de STPE werkgroep bij deze G-rekening extensie versie 1.0. De adoptie van deze extensie door de Nederlandse facturatiegemeenschap zal leiden tot meer interoperabiliteit. Hoewel de extensie twee verschillende methodes toestaat is dat nog altijd een minder variatie dan er nu in de praktijk bestaat tussen G-rekening scenario’s van verschillende partijen. De extensie zelf bestaat uit dit document plus nog te ontwikkelen validatiebestanden. Die laatste zullen, met goedkeuren van de STPE stuurgroep, door TNO i.s.m. SI worden opgesteld.

Download de specificatie