Hoe om te gaan met meerdere BTW-categorieën per item?


2020-09-23

Soms komt het voor dat voor één item op de factuur eigenlijk twee of meer verschillende btw categorieën gelden. Een bekend voorbeeld hiervan is een flesje water. Zo kan het btw percentage van het plastic flesje verschillen van het btw percentage van de inhoud, het water. In de Europese Norm en NLCIUS factuur is het echter alleen mogelijk om één btw categorie per item te specificeren. Hoe kunnen dergelijke items met twee of meer btw categorieën het beste op de NLCIUS factuur worden gezet?

In de NLCIUS werkgroep is uitvraag gedaan hoe partijen momenteel omgaan met deze situatie. Werkgroepleden herkennen de case en onderscheiden grofweg twee manieren om hiermee om te gaan:

  • Indien mogelijk het item opsplitsen en per btw categorie het item op de factuur zetten. Op deze manier is het mogelijk alle btw categorieën op de factuur te zetten.
  • Het hoofdonderdeel van het item bepaalt welke btw categorie er gehanteerd wordt. Deze methode is overlegd met en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Het toestaan van twee of meer btw categorieën per factuurregel wordt momenteel ook besproken binnen TC434 bij de ontwikkeling van het amendement op de Europese Norm. De vraag die daar op tafel ligt is of er subregels moeten worden toegestaan in de EN. De NLCIUS werkgroep geeft aan dat de case weinig voorkomt en dat de bovenstaande oplossingen werkbaar zijn. Bovendien is de werkgroep van mening dat het toestaan van subregels de elektronische factuur onnodig complex zou maken. Zolang de werkgroep dit niet nodig acht, zal het standpunt van Nederland zijn om het toestaan van subregels tegen te houden.