Fred van Blommestein

Fred van Blommestein is als zelfstandig adviseur Informatiemanagement gespecialiseerd in het uitwisselen en delen van informatie tussen organisaties. Hij is betrokken bij het op Europese en wereldschaal standaardiseren van informatie die wordt uitgewisseld tussen overheden en bedrijfsleven en van de processen waarin dit geschiedt. Deze processen en informatie hebben vooral betrekking op aanbestedingen, inkoop, logistiek en facturering. Hij is aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het semantisch beschrijven van uitgewisselde bedrijfsinformatie. Fred heeft Elektrotechniek en Bedrijfskunde gestudeerd.