Nederlandse Peppolautoriteit

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) gaat enerzijds een contract aan met OpenPeppol en anderzijds met serviceproviders. Marktpartijen, zogenaamde serviceproviders, leveren diensten aan bedrijven en overheden die Peppol gebruiken. Daarvoor sluiten de serviceproviders een contract met de Nederlandse Peppolautoriteit.

De Nederlandse Peppolautoriteit ziet erop toe dat de toegelaten serviceproviders zich houden aan het Peppol-afsprakenstelsel, waarin gezamenlijke afspraken zijn gemaakt over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Daarnaast ondersteunt de NPa de (gecontracteerde) serviceproviders zowel technisch als functioneel.