Calvi

Bij Calvi stellen we ons een wereld voor waarin alle facturen probleemloos en gemakkelijk te verwerken zijn. Onze oplossing richt zich op een van de weinige terugkerende touchpoints in de klantrelatie: de factuur. Wij zijn een vertrouwde partner van wereldspelers in de telecomsector met meer dan twintig jaar ervaring en weten precies wat klanten nodig hebben.

Onze toegankelijke Factuurcommunicatie oplossing, Calvi Insight, bestaat uit zes modules en is gericht op het faciliteren van alle klantsegmenten; van consumenten tot overheidsinstanties en multinationals. Calvi Insight stelt telecom providers in staat om positieve ervaringen te creëren gedurende het hele factuurproces. Onze oplossing zorgt voor een volledige symbiose tussen de offline en online factuurcommunicatie en heeft bewezen operationele kosten te verlagen, terwijl de online betrokkenheid en tevredenheid van klanten toeneemt.

Als marktleider op het gebied van factuurcommunicatie zijn wij tevens:

  • PEPPOL certified Access Point en Service Metadata Publisher.
  • CEF conformant voor AS4 eDelivery en eInvoicing.
  • Belangen-behartiger van de telecom branche voor ontwikkelingen in E-invoicing standaarden zoals NLCIUS.
  • Verwerker van ruim 3 miljoen facturen per maand.
  • Hét online facturenportaal van meer dan 600 duizend zakelijke eindgebruikers.