SETU

Elke organisatie die te maken heeft met flexibele arbeidskrachten kan de SETU-standaarden gebruiken. SETU-standaarden leiden tot vereenvoudigingen in het hele digitale inhuurproces van uitzendkrachten. De digitalisering van werkprocessen zorgt voor kostenbesparing, reductie van handmatige fouten en snellere verwerking van gegevens. Denk hierbij aan gestandaardiseerde uitwisseling van informatie rondom de gewerkte uren en onkosten van de uitzendkracht. Data is direct beschikbaar in geautomatiseerde systemen van zowel uitzendorganisatie als opdrachtgever. Er kan dan eenvoudig worden overgegaan tot het versturen van een gestandaardiseerd bericht voor de facturatie. Een volledig overzicht van de standaarden voor elektronische berichtgeving vindt u op www.setu.nl