Lid worden van het STPE

Gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten brengen over de toepassing van de Europese Norm voor e-procurement en het vergroten van het draagvlak daarvoor. Nederland is daar, mede door het STPE, inmiddels een belangrijke sterkhouder geworden. Dat willen wij natuurlijk blijven. Om ons draagvlak uit te breiden, staan wij open voor toetreding van nieuwe leden.

Wanneer je lid kan worden van het STPE

Om het STPE succesvol te laten blijven, is het belangrijk dat leden bestaan uit bedrijven die:

  • E-invoicing & e-procurement al succesvol hebben geïmplementeerd
  • Financiële en/of administratieve software leveren
  • Specifieke billing service providers zijn
  • Bedrijven die e-procurement willen of al hebben geïmplementeerd.
  • En communities die deze groepen ondersteunen.

Het is ook belangrijk dat ervaring, die is opgedaan, vrijblijvend kan en mag worden gedeeld met andere leden. Samen maken we het STPE tot een nog groter succes.

Waarom je lid zou moeten worden

Met deelname aan het STPE heb je niet alleen invloed op de nationale e-procurement documenten, maar kan er ook input worden geleverd voor de Europese documenten en kennis worden genomen van de ontwikkelingen in Europa. Er kan sneller worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen én is er direct toegang tot een groot nationaal en internationaal netwerk.

Het lidmaatschap is volledig gratis. De enige voorwaarde: toetreden tot het STPE kan alleen als het mandaat duidelijk bekend wordt gemaakt. De projectmanagementgroep zal de aanvraag dan beoordelen en laten weten of toetreding akkoord is.

Hoe invloed kan worden uitgeoefend

Leden van het STPE kunnen invloed uitoefenen via een stuurgroep en een werkgroep. In het kort: de stuurgroep geeft sturing aan het STPE en de werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de diverse standaarden.

Meer informatie hierover vind je onderstaand.

Stuurgroep STPE

De stuurgroep STPE richt zich op elektronische facturering en/of elektronische inkoop. Daarom richt deze stuurgroep zich op vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die een ‘user community’ hebben op één van deze gebieden. Daarbij moet sprake zijn van een duidelijk mandaat dat bij voordracht bekend gemaakt dient te worden. Deze organisaties hebben tevens stemrecht in de stuurgroep.

Verder staat de stuurgroep ook open voor deelname van geïnteresseerde en belanghebbende partijen. Deze partijen hebben weliswaar het recht om deel te nemen aan de discussies, maar hebben geen stemrecht.

Werkgroep NLCIUS

De werkgroep NLCIUS richt zich op het gezamenlijk doorontwikkelen van de STPE standaarden en bijbehorende documentatie. aanpalende documenten uit. Ook deze werkgroep richt zich dus op vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die, net als bij de stuurgroep, moet er sprake zijn van een duidelijk mandaat hebben.

Het STPE heeft baat bij de tijd en inhoudelijke expertise die de leden in de doorontwikkeling stoppen. De leden op hun beurt zijn er op deze manier van verzekerd dat de zowel de eigen belangen als die van de community die zij representeren worden behartigd.

Zoals de naam al zegt, betreft het hier een werkgroep. En daarom heeft deze groep geen formeel stemrecht. Voorstellen worden besproken in deze groep, waarna er wordt gestemd. Aan de hand van een stemmeerderheid, wordt besloten of het voorstel wordt besproken in de stuurgroep.

Ja, ik wil graag lid worden

Wil je na het lezen van deze informatie graag lid worden van het STPE? Stuur dan een e-mail naar inschrijven@stpe.nl, met daarin duidelijk verwoord wat het mandaat is en waarom je lid wil worden.

Je ontvangt standaard binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van je e-mail. Heb je deze na 48 uur niet ontvangen? Stuur dan de aanvraag opnieuw in.

Alle huidige leden kan je hier vinden.