Najaarsrelease 2021 van SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts

(English version below)

Zoals eerder meegedeeld releasen we 2 maal per jaar (kleine) updates van de validatie-artefacts van SI-UBL 2.0 (NLCIUS), de gerelateerde g-rekening extensie en NLCIUS-CII.

Vandaag hebben we de najaarsrelease 2021 gepubliceerd. Deze release bevat geen wijzigingen in de implementatie van de NLCIUS-regels zelf. Alleen de onderliggende validatie van de CenPC434 regels voor Europese Norm (EN-16931) is geupdatet naar versie 1.3.7.

Met deze release zijn de versienummers als volgt:

  • SI-UBL: 2.0.3.3
  • SI-UBL g-rekening: 1.0.3
  • NLCIUS-CII: 1.0.3

U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository

Een lijst van wijzigingen in de CenPC434 regels is hier te vinden.

2021 Fall release of SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts

As communicated earlier we release (minor) updates to the validation artefacts for SI-UBL 2.0 (NLCIUS), the related g-account extension, and NLCIUS-CII.

Today we have published the 2021 fall release. This release does not contain any changes in the implementation of the NLCIUS rules themselves, but the underlying European Norm (EN-16931) rules have been updated to version 1.3.7.

You can find both the Schematron source files and the directly usable XLST(2) stylesheets on our [github repository](U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository

For the full changelog of the CenPC 434 rules, see their release page. The most relevant changes are that the ISO ICD code lists have been updated, and that the UBL-SR- rules are now fatal errors instead of warnings.

With this release, the version numbers are as follows:

Met deze release zijn de versienummers als volgt:

  • SI-UBL: 2.0.3.3
  • SI-UBL g-rekening: 1.0.3
  • NLCIUS-CII: 1.0.3.2