Voorjaarsrelease van SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts

(English version below)

Twee maal per jaar publiceren we (kleine) updates van de validatie-artefacts van SI-UBL 2.0 (NLCIUS), de gerelateerde g-rekening extensie en NLCIUS-CII.

Op 1 mei is de voorjaarsrelease 2022 gepubliceerd. Deze release bevat geen wijzigingen in de implementatie van de NLCIUS-regels zelf, alleen de onderliggende validatie van de CenPC434 regels voor Europese Norm (EN-16931) is geüpdatet naar versie 1.3.8.

In de validatie-artefacts van de g-rekening extensie en de validatie-artefacts van SI-UBL 1.2 zijn kleine wijzigingen doorgevoerd om deze beter te laten werken met validatie-software.

Met deze release zijn de versienummers als volgt:

  • SI-UBL: 2.0.3.4
  • SI-UBL g-rekening: 1.0.4
  • NLCIUS-CII: 1.0.3.3
  • SI-UBL 1.2: 1.2.4

U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository

Een lijst van wijzigingen in de CenPC434 regels is hier te vinden.

2022 Spring release of SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts

Twice per year we publish (minor) updates to the validation artefacts for SI-UBL 2.0 (NLCIUS), the related g-account extension, and NLCIUS-CII.

The 2022 spring release has been published on may 1. This release does not contain any changes in the implementation of the NLCIUS rules themselves, but the underlying European Norm (EN-16931) rules have been updated to version 1.3.8.

The validation artefacts for the g-account extension and the validation artefacts for SI-UBL 1.2 have had some minor changes in order to better support validation software.

You can find both the Schematron source files and the directly usable XLST(2) stylesheets on our github repository

For the full changelog of the CenPC 434 rules, see their release page.

With this release, the version numbers are as follows:

  • SI-UBL: 2.0.3.4
  • SI-UBL g-rekening: 1.0.4
  • NLCIUS-CII: 1.0.3.3
  • SI-UBL 1.2: 1.2.4