Wat is de NLCIUS?

Wanneer bedrijven elektronische facturen naar elkaar sturen, moeten die voldoen aan bepaalde regelgeving. Deze regelgeving is in Nederland vastgelegd in de NLCIUS. NLCIUS staat voor de Nederlandse Core Invoice Usage Specification. NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. Beschreven is welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. ​ De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.

Waarom een NLCIUS?

Volgens de norm EN 16931 is het mogelijk om inperkingen te doen op de norm door optionele velden van de basisfactuur verplicht te stellen of door een specifieke invulling te eisen van de optionele velden. Met het vaststellen van de NLCIUS is de veelheid van inperkingen voorkomen én gezorgd dat de Nederlandse overheid (zowel rijk, als gemeenten) en bedrijfsleven (Simplerinvoicing, SETU, SALES, e.a.) dezelfde keuzes maken.

Wie ontwikkelden de NLCIUS?

TNO en NEN ontwikkelden samen met belanghebbenden zoals overheden, bedrijfsleven, branchevertegenwoordigers en Simplerinvoicing een ‘​ core invoice usage specification ​ ' (CIUS) voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt was dat deze Nederlandse CIUS zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.

Wie beheert de NLCIUS?

NEN en TNO bundelden hun krachten in het Standaardisatieplatform e-factureren (STPE). Het doel van het platform is om gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten te brengen over de toepassing van de Europese e-facturatie norm. Naast het beheer van de NLCIUS, ondersteunt en bevordert het platform de implementatie en het gebruik van de Europese norm.

Veelgestelde vragen

In de FAQ lees je meer over e-facturatie.

Ga direct naar de veelgestelde vragen

Beheeromgeving standaarden

In de beheeromgeving zijn de documentstandaarden en mappings in te zien, en kunnen wijzigingsverzoeken gemaakt worden. https://stpe.t4smm.nl/