Waarom STPE.nl?

Gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten brengen over de toepassing van Europese e-facturatie (EN 16931-1 ‘de kernfactuur’) Daarnaast wil het platform de implementatie en het gebruik in Nederland vergroten

De implementatie hiervan moet uiterlijk 18 april 2019 een feit zijn.

Niet geheel onbelangrijk; het initiatief van de drie partijen wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanwege het maatschappelijke belang

voor meer informatie: info@stpe.nl

Deelnemen aan STPE!

Nederland is toonaangevend op hetgebied van e-facturatie en wil dat blijven.

Daarom zoeken we deelnemers die hun kennis en ervaring willen delen.

Wij zoeken bedrijven die e-facturen versturen, leveranciers van financiele en administratieve software, ‘Billing Service Providers’ en communities die deze groepen ondersteunen.

Voordelen van een lidmaatschap

  • Invloed op nationale en Europese documenten
  • Sneller inspelen op toekomstige ontwikkelingen
  • Onderdeel van een nationaal en internationaal netwerk
  • Lidmaatschap is gratis

Wat zijn de voorwaarden?

Een belanghebbende organisatie of groepering moet bij het doen van een voordracht voor de benoeming van een lid bijvoorbeeld duidelijk zijn/haar mandaat bekend maken. Op basis daarvan vindt beoordeling tot deelname plaats.

Wil je lid worden van het platform? Stuur een e-mail naar Linda Pardoen (projectassistente) .