Tag: creditnote

  • Is het gebruik van een kredietnota (CreditNote) toegestaan?

    De Europese norm staat toe om credit notes type 381 (UBL CreditNote) te gebruiken, maar staat ook facturen met een negatief totaal type 380/384 (UBL Invoice) toe. Echter, in de NLCIUS werkgroep is het uitgangspunt genomen om het reguliere factuur bericht (combi van positieve en negatieve bedragen) aan te bevelen en niet het aparte credit note bericht. In de Nederlandse markt en bestaande standaarden is het gebruikelijk om op deze manier te werken. Dit voorkomt vaak voorkomende problemen als het gaat om de interpretatie van het teken (positief/negatief) van hoeveelheden en bedragen. Dit betekent dat factureren, crediteren, retouren en/of corrigeren

    Read More