Tag: e-facturatie

Wat is NPa

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten. Ook streeft de…

Wat is de NLCIUS

De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de…

Wat is EN 16931-1

Deze Europese norm werd eind 2017 ingevoerd. In de EN 16931-1 zijn de kernelementen van een elektronische factuur vastgelegd in een semantisch gegevensmodel….

Load More