Tag: e-factuur

Wat is de NLCIUS

De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de…

Wat is EN 16931-1

Deze Europese norm werd eind 2017 ingevoerd. In de EN 16931-1 zijn de kernelementen van een elektronische factuur vastgelegd in een semantisch gegevensmodel….

Wat is elektronisch factureren

Elektronisch factureren is het op elektronische wijze, op basis van een afgesproken digitaal formaat voor de factuurgegevens, verzenden van facturen door een leverancier…

Load More