Tag: e-factuur

 • Waar vind ik informatie over het sturen van een e-factuur naar de overheid?

  De Rijksoverheid heeft een speciale helpdesk waar alle informatie te vinden is. Om ondernemers te helpen bij e-factureren zijn er animaties gemaakt. Ook op het Ondernemersplein van KvK is veel informatie beschikbaar is.

  Read More

 • Wat is een elektronische factuur?

  Een elektronische factuur oftewel een e-factuur is geen pdf, maar een gestandaardiseerd computerbestand dat vanuit een boekhoudprogramma rechtstreeks naar de administratie van de ontvanger gaat. Belangrijk te weten is dat PDF wel een digitaal formaat is, maar dat het uitwisselen van facturen in PDF-formaat niet valt onder elektronisch factureren. Het gebruikte formaat voor de NLCIUS is UBL (Universal Business Language). UBL is gebaseerd op XML.

  Read More

 • De Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen

  Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken, maar wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set aan factuurgegevens van de ene financiële administratie naar de ander financiële administratie wordt verzonden. Deze set aan gegevens is zodanig opgesteld dat alle financiële administraties met een e-factuur mogelijkheid deze automatisch kunnen inlezen. De rijksoverheid kan dit al sinds januari 2017 en sindsdien zijn meer en meer provincies, gemeenten en waterschappen in staat om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Onderliggende doelstelling is om als leverancier van een overheid op een laagdrempelige,

  Read More