Tag: Kernfactuur

  • Wat te doen wanneer u een uitbreiding wilt op de kernfactuur

    Voor sommige sectoren ontbreekt er specifieke informatie in de basisfactuur. Die informatie kan weliswaar als vrije tekst opgenomen worden, maar dan kan hij niet automatisch verwerkt worden. Een alternatief is om een sectorextensie te ontwikkelen: een uitbreiding van de basisfactuur met die specifieke informatie-elementen. CEN/TR 16931-5 beschrijft hoe dat moet. Een factuur die een extensie bevat wordt als zodanig geïdentificeerd. Zulke extensies worden momenteel ontwikkeld voor de Uitzendbranche, voor de Energie- en Telecomsector en voor de Bouw. Klanten zijn echter niet verplicht om zo’n extensie te implementeren. Leveranciers zullen dus in hun systemen bij moeten houden welke klanten een basisfactuur

    Read More