Tag: nlcius

 • Hoe werken extensies op de NLCIUS in combinatie met het Peppol-netwerk?

  Ten tijde van schrijven zijn er in Nederland drie extensies op de NLCIUS: de SETU Invoice 2.1 voor de uitzendbranche; de Energie eFactuur 3.0 voor de energiebranche; de G-rekening extensie voor het specificeren van het gebruik van een g-rekening op de factuur. Factureert uw organisatie elektronisch en maakt het hierbij gebruik van één van bovenstaande standaarden? En verloopt het transport van die facturen via het Peppol-netwerk? Dan stuit u mogelijk op een probleem. Het Peppol-netwerk verlangt namelijk per factuurbericht een specificatie van de gehanteerde berichtstandaard, aangezien het elektronische afleveradres van de factuur wordt opgezocht aan de hand van de combinatie

  Read More

 • Hoe ga ik om met regelbedragen met meer dan twee decimalen?

  Er zijn Nederlandse leveranciers die regelbedragen met 4 decimalen hanteren in hun financiële systemen. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen wanneer hiermee NLCIUS facturen worden opgebouwd. Een voorbeeld van een sector waarin het gebruik van meer dan 2 decimalen voor regelbedragen voorkomt is de telecomsector. De NLCIUS is compliant aan de Europese Norm (EN) en daarin is het niet toegestaan om bedragen te specificeren met meer dan 2 decimalen. Wanneer een leverancier in zijn financiële software of ERP systeem regelbedragen heeft van 4 decimalen dan zal hij deze in een NLCIUS factuur moeten afronden naar 2 decimalen. Dit introduceert echter een

  Read More

 • Is het gebruik van een kredietnota (CreditNote) toegestaan?

  De Europese norm staat toe om credit notes type 381 (UBL CreditNote) te gebruiken, maar staat ook facturen met een negatief totaal type 380/384 (UBL Invoice) toe. Echter, in de NLCIUS werkgroep is het uitgangspunt genomen om het reguliere factuur bericht (combi van positieve en negatieve bedragen) aan te bevelen en niet het aparte credit note bericht. In de Nederlandse markt en bestaande standaarden is het gebruikelijk om op deze manier te werken. Dit voorkomt vaak voorkomende problemen als het gaat om de interpretatie van het teken (positief/negatief) van hoeveelheden en bedragen. Dit betekent dat factureren, crediteren, retouren en/of corrigeren

  Read More

 • Hoe wordt btw berekend in de NLCIUS factuur?

  Op elke factuur dient het te betalen btw bedrag te staan. In Nederland kan het btw bedrag worden berekend volgens twee verschillende methoden (zie de Belastingdienst). Als gevolg van afronding kan het resulterende btw bedrag tussen de twee methoden afwijken. De Belastingdienst vereist daarom dat bedrijven een methode kiezen en daar bij blijven. De methoden zijn als volgt: Neem de factuurregel-bedragen exclusief btw en tel deze bij elkaar op. Bereken over dat totaalbedrag het totale btw bedrag. Eventuele afronding naar twee decimalen wordt dan dus toegepast op het totale btw bedrag. Bereken eerst het btw bedrag per factuurregel. Pas daar

  Read More

 • Gebruik btw-nummer leverancier bij btw categorie 0 (btw niet van toepassing)

  In de Europese Norm voor e-factureren (EN-16931) en de NLCIUS wordt beschreven welke btw categorieën er zijn en hoe die in de factuur kunnen worden opgenomen. Wanneer er geen btw op een factuurregel, korting of toeslag van toepassing is, dan wordt btw categorie O (‘btw niet van toepassing’) gebruikt en is voor de gehele factuur btw niet van toepassing. Het gebruik van btw categorie O betekent daarbij ook dat het btw-nummer van de leverancier (BT-31) leeg moet zijn. Dit laatste is in de EN vastgelegd in de business rules BR-O-2, BR-O-3 en BR-O-4. Indien btw categorie O wordt gebruikt, betekent

  Read More

 • Hoe om te gaan met meerdere btw-categorieën per item?

  Soms komt het voor dat voor één item op de factuur eigenlijk twee of meer verschillende btw categorieën gelden. Een bekend voorbeeld hiervan is een flesje water. Zo kan het btw percentage van het plastic flesje verschillen van het btw percentage van de inhoud, het water. In de Europese Norm en NLCIUS-factuur is het echter alleen mogelijk om één btw categorie per item te specificeren. Hoe kunnen dergelijke items met twee of meer btw categorieën het beste op de NLCIUS-factuur worden gezet? In de NLCIUS werkgroep is uitvraag gedaan hoe partijen momenteel omgaan met deze situatie. Werkgroepleden herkennen de case

  Read More

 • Wat is het verschil tussen de NLCIUS en Peppol BIS v3?

  Het verschil tussen de NLCIUS en PEPPOL BIS v3 is verwaarloosbaar. Er is tijdens het opzetten van de NLCIUS rekening gehouden met de interoperabiliteit met o.a. PEPPOL. Het verschil zit nu in een drietal PEPPOL transport specifieke velden en enkele volgens de Nederlandse Belastingdienst verplichte velden. Laatst genoemde zal door NPa bij PEPPOL worden ingebracht als country specific rules (een mechanisme van PEPPOL).

  Read More

 • Is de NLCIUS verplicht?

  De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.

  Read More

 • NLCIUS: wat heb ik er in mijn organisatie aan?

  NLCIUS is dé open standaard voor elektronisch factureren, die helpt bij het uitwisselen van data en voorschrijft welke gegevens e-facturen moeten vermelden. Wat heb jij daar aan als organisatie? Zo kunnen factuurdata makkelijk worden ingelezen, zijn minder administratieve handelingen nodig en hoeft niemand langer op zijn geld te wachten dan nodig.

  Read More

 • Nieuwe versie van de validatie-artefacts voor SI-UBL en NLCIUS

  Simplerinvoicing heeft een update uitgebracht van de validatie-artefacts, met kleine updates voor de bestaande documenttypen, en nieuwe validatie-artefacts voor NLCIUS-CII, de NLCIUS gemapped op UN/CEFACT CII, ontwikkeld samen met STPE. SI-UBL 2.0 is geüpdatet naar 2.0.3.1 SI-UBL 1.2 is geüpdatet naar 1.2.3 SI-UBL g-account is geüpdatet naar 1.0.1 NLCIUS-CII validatiebestanden zijn toegevoegd. Een overzicht van alle wijzigingen vind je in de Changelog. Download de artefacts

  Read More