Standaardisatie platform
e-facturatie

Het Standaardisatieplatform e-facturatie (STPE) beheert de Nederlandse Core Invoice Usage Specification (NLCIUS) en faciliteert dienstverleners, sectorvertegenwoordigers en brancheverenigingen bij de implementatie en het gebruik in Nederland.

Ook verzorgt het STPE verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van de EN 16931-1 voor e‐facturatie en andere e-facturatie en e-Procurement gerelateerde Europese normen.