2020-07-01

Nieuwe versie van de NLCIUS G-rekeningen extensie

De NLCIUS werkgroep heeft een nieuwe versie van de G-rekeningen extensie uitgebracht, versie 1.0.1.

Zie de documentenpagina voor de lijst met wijzigingen.

 
2020-03-30

Nieuwe versie van de Gebruiksinstructie basisfactuur

De NLCIUS werkgroep heeft de Gebruiksinstructie voor de basisfactuur versie 1.0.3 uitgebracht.

Voor de verschillen met versie 1.0.2, zie het wijzigingenoverzicht

De wijzigingen zijn ook opgenomen in SI-UBL versie 2.0.3, waarvan de validatie-artefacts zijn te vinden op https://github.com/simplerinvoicing/validation. Ook de test-tool is geüpdated naar deze versie.

 
2020-03-17

Hoe wordt btw berekend in de NLCIUS factuur?

Op elke factuur dient het te betalen btw bedrag te staan. In Nederland kan het btw bedrag worden berekend volgens twee verschillende methoden (zie de Belastingdienst). Als gevolg van afronding kan het resulterende btw bedrag tussen de twee methoden afwijken. In onderstaand artikel beschrijft TNO welke methode de Europese Norm voorschrijft, en wat je kunt doen wanneer je gebruik maakt van de andere methode.

 
2020-03-17

RVO helpt met animaties over e-facturatie

Ondernemers die zaken doen met de Rijksoverheid zijn verplicht om een e-factuur te sturen. En ook gemeenten, provincies en waterschappen zijn in staat om e-facturen te ontvangen.

Uit feedback van ondernemers echter blijkt dat er nog veel behoefte is aan uitleg over e-factureren. Het wordt ervaren als complexe materie. Wat is het precies? Hoe werkt het? Hoe kan ik zelf een e-factuur sturen? Om antwoord te geven op deze vragen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee eenvoudige animaties laten maken die op heldere wijze uitleg geven over e-factureren. Hiermee wil RVO de drempels wegnemen die ondernemers ervaren bij het sturen van een e-factuur.

 
2020-02-14

Validatie-bestanden NLCIUS extensie g-rekeningen

De validatie-bestanden voor de NLCIUS extensie g-rekeningen zijn vanaf nu beschikbaar. Op onderstaande link. De Schematron bronbestanden hiervan, en van de andere SI-UBL documenten, vindt U op Github.

 
2020-01-23

Specificatie NLCIUS G-rekeningen extensie 1.0

De NLCIUS is de instructie voor het gebruik van de Europese facturatienorm in Nederland. Al sinds de oprichting van de STPE komt uit verschillende hoeken van de Nederlandse facturatiegemeenschap het verzoek aan STPE om naast de NLCIUS ook te beschrijven hoe om te gaan met het G-rekening scenario. Om aan dit verzoek gehoor te geven levert de STPE werkgroep bij deze G-rekening extensie versie 1.0. De adoptie van deze extensie door de Nederlandse facturatiegemeenschap zal leiden tot meer interoperabiliteit. Hoewel de extensie twee verschillende methodes toestaat is dat nog altijd een minder variatie dan er nu in de praktijk bestaat tussen G-rekening scenario’s van verschillende partijen. De extensie zelf bestaat uit dit document plus nog te ontwikkelen validatiebestanden. Die laatste zullen, met goedkeuren van de STPE stuurgroep, door TNO i.s.m. SI worden opgesteld.

 
2020-01-16

Routeplanner: welke factuurstandaard moet mijn organisatie implementeren?

Wanneer moet mijn organisatie de Europese norm (EN) implementeren of voor de NLCIUS gaan? Of moet mijn organisatie juist de sectorstandaard volgen of aansluiting zoeken bij het PEPPOL netwerk, waarop Simplerinvoicing (SI) participanten zijn aangesloten? Hoe verhouden deze verschillende factuurstandaarden zich tot elkaar? Allemaal vragen die spelen sinds de introductie van de Europese norm voor e-facturatie (EN 16931) in 2017. Om de keuze voor de juiste e-facturatie standaard te faciliteren, heeft het STPE een ‘routeplanner’ opgesteld. Deze routeplanner biedt een overzicht van de verschillende factuurstandaarden en begeleid organisaties bij het maken van een keuze voor de juiste e-facturatie standaard. Alle hieronder geschetste routes voldoen aan de Europese norm.

 
2019-04-15

De Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen

Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken, maar wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set aan factuurgegevens van de ene financiële administratie naar de ander financiële administratie wordt verzonden. Deze set aan gegevens is zodanig opgesteld dat alle financiële administraties met een e-factuur mogelijkheid deze automatisch kunnen inlezen.

De rijksoverheid kan dit al sinds januari 2017 en sindsdien zijn meer en meer provincies, gemeenten en waterschappen in staat om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Onderliggende doelstelling is om als leverancier van een overheid op een laagdrempelige, nauwkeurige en kostenefficiënte wijze zaken te kunnen doen. Niet alleen in Nederland, maar in Europa.

Het Simplerinvoicing afsprakenstelsel heeft een groot aandeel geleverd in het mogelijk maken van deze doelstelling door met behulp van het PEPPOL transportnetwerk het fundament te leggen voor een (inter)nationale infrastructuur om e-factuurberichten te kunnen routeren.

Inmiddels bestaat het afsprakenstelsel uit 40 participanten die ervoor zorgen dat in totaal ruim 12.000 bedrijven in Nederland via hun ERP- of boekhoudpakket van en naar elkaar kunnen e-factureren. De stichting Simplerinvoicing bewaakt als PEPPOL autoriteit de veiligheid en betrouwbaarheid van het afsprakenstelsel en heeft als beheerorganisatie bovendien een grote rol bij de (door)ontwikkeling van standaarden, het begeleiden van aspirant participanten en het faciliteren van bestuursvergaderingen.

Meer informatie:

https://www.simplerinvoicing.org/nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/digitaal-zaken-doen-met-de-overheid/e-factureren-aan-de-overheid

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/dienstverlening-aan-burgers-en-ondernemers/efactureren/

De gebruikersinstructie voor de basisfactuur voor elektronisch factureren in Nederland is klaar

Het standaardisatieplatform e-factureren heeft een gebruikersinstructie opgesteld voor de basisfactuur voor elektronisch factureren in Nederland.

 

E-invoicing partners lanceren Standaardisatieplatform e-factureren

Tot op heden waren Simplerinvoicing, TNO en NEN vanuit hun eigen expertise actief op het gebied van e-facturatie standaardisatie.

Door de bundeling van krachten kan nu veel efficiënter gewerkt worden. Dat geldt zeker voor belanghebbenden zoals softwareleveranciers en ICT-dienstverleners

 

Meer informatie

STPE heeft een community portal en helpdesk op Zendesk. Hier zijn onder andere veelgestelde vragen te vinden, en kan er contact opgenomen worden met de support desk.

 

Beheeromgeving standaarden

In de beheeromgeving zijn de documentstandaarden en mappings in te zien, en kunnen wijzigingsverzoeken gemaakt worden.