Voor wie

Het STPE is er voor elk bedrijf dat diensten en producten aanbiedt om elektronisch factureren mogelijk te maken bijv. leveranciers van financiële en administratieve software, ‘Billing Service Providers’. Maar ook bedrijven die e-facturen versturen of sectorvertegenwoordigers / brancheverenigingen.

Lid worden

Als lid van het STPE kunt invloed uitoefenen via een stuurgroep en een werkgroep. In het kort: de stuurgroep geeft sturing aan het STPE en de werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ontwikkeling van de diverse standaarden.

U kunt lid worden door uw contactgegevens te sturen naar inschrijven@stpe.nl. Verwoord hierbij graag duidelijk wat uw mandaat is en waarom u lid wilt worden. Wij nemen vervolgens contact met u op. Naast het mandaat, hanteren wij wel er enkele spelregels nl.

  • U heeft e-facturatie en/of e-inkoop succesvol geïmplementeerd.
  • U bent een leverancier van financiële en/of administratieve software.
  • U bent een billing service provider.
  • U vertegenwoordigt een sector of branche.
  • U bent een ambassadeur die e-facturatie en/of e-inkoop verder wilt brengen, door uw kennis en ervaring te delen.

De deelname is kosteloos, maar de enige voorwaarde om te kunnen toetreden tot het STPE is dat uw mandaat duidelijk bekend wordt gemaakt.

Stuurgroep

De stuurgroep STPE richt zich op elektronische facturering en/of elektronische inkoop. Daarom richt deze stuurgroep zich op vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die een ‘user community’ hebben op één van deze gebieden. Daarbij moet sprake zijn van een duidelijk mandaat dat bij voordracht bekend gemaakt dient te worden. Deze organisaties hebben stemrecht in de stuurgroep.

Verder staat de stuurgroep ook open voor deelname van geïnteresseerde en belanghebbende partijen. Deze partijen hebben weliswaar het recht om deel te nemen aan de discussies, maar hebben geen stemrecht.

Werkgroep NLCIUS

De werkgroep NLCIUS richt zich op het gezamenlijk doorontwikkelen van de STPE standaarden en bijbehorende documentatie. aanpalende documenten uit. Ook deze werkgroep richt zich dus op vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties die, net als bij de stuurgroep, moet er sprake zijn van een duidelijk mandaat hebben.

Het STPE heeft baat bij de tijd en inhoudelijke expertise die de leden in de doorontwikkeling stoppen. De leden op hun beurt zijn er op deze manier van verzekerd dat de zowel de eigen belangen als die van de community die zij representeren worden behartigd.

Zoals de naam al zegt, betreft het hier een werkgroep. En daarom heeft deze groep geen formeel stemrecht. Voorstellen worden besproken in deze groep, waarna er wordt gestemd. Aan de hand van een stemmeerderheid, wordt besloten of het voorstel wordt besproken in de stuurgroep.

Onze community

Word lid van onze groeiende community van bedrijven die invloed willen hebben op de nationale e‑facturatie- en e-inkoopdocumenten, maar ook input levert voor de Europese documenten en ontwikkelingen.

Ga naar LinkedIn