FAQ

Staat uw vraag er niet bij? Mail ons op info@stpe.nl.


 • Wat is de historie van STPE
  Het STPE is opgericht op 1 januari 2018 op initiatief van NEN en TNO. Wij worden ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanleiding voor dit initiatief was de Richtlijn 2014/55/EU. De Richtlijn 2014/55/EU werd gepubliceerd op 16 april 2014 en beschrijft hoe elektronische facturering bij overheidsopdrachten moet
 • Wat is Peppol en OpenPeppol
  Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel waarmee op versleutelde wijze elektronische gegevens worden uitgewisseld. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij de internationale stichting OpenPeppol. OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar taken naar een nationale Peppolautoriteit. Voor Nederland is dit de NPa.
 • Wat is NPa
  De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten. Ook streeft de NPa ernaar om alle overheden en bedrijven met elkaar (en bedrijven onderling) facturen, orders, contracten en andere inkoopgegevens rechtstreeks te laten uitwisselen via Peppol.
 • Wat is de NLCIUS
  De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen. De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en moet gebruikt worden voor elektronische facturen naar de Nederlandse
 • Wat is EN 16931-1
  Deze Europese norm werd eind 2017 ingevoerd. In de EN 16931-1 zijn de kernelementen van een elektronische factuur vastgelegd in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen
 • Wat is elektronisch factureren
  Elektronisch factureren is het op elektronische wijze, op basis van een afgesproken digitaal formaat voor de factuurgegevens, verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer (System to System). Met e-factureren is in Nederland veel winst te behalen
 • Hoe werken extensies op de NLCIUS in combinatie met het Peppol-netwerk?
  Ten tijde van schrijven zijn er in Nederland drie extensies op de NLCIUS: de SETU Invoice 2.1 voor de uitzendbranche; de Energie eFactuur 3.0 voor de energiebranche; de G-rekening extensie voor het specificeren van het gebruik van een g-rekening op de factuur. Factureert uw organisatie elektronisch en maakt het hierbij
 • Hoe ga ik om met regelbedragen met meer dan twee decimalen?
  Er zijn Nederlandse leveranciers die regelbedragen met 4 decimalen hanteren in hun financiële systemen. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen wanneer hiermee NLCIUS facturen worden opgebouwd. Een voorbeeld van een sector waarin het gebruik van meer dan 2 decimalen voor regelbedragen voorkomt is de telecomsector. De NLCIUS is compliant aan de
 • Is het gebruik van een kredietnota (CreditNote) toegestaan?
  De Europese norm staat toe om credit notes type 381 (UBL CreditNote) te gebruiken, maar staat ook facturen met een negatief totaal type 380/384 (UBL Invoice) toe. Echter, in de NLCIUS werkgroep is het uitgangspunt genomen om het reguliere factuur bericht (combi van positieve en negatieve bedragen) aan te bevelen
 • Wat te doen wanneer u een uitbreiding wilt op de kernfactuur
  Voor sommige sectoren ontbreekt er specifieke informatie in de basisfactuur. Die informatie kan weliswaar als vrije tekst opgenomen worden, maar dan kan hij niet automatisch verwerkt worden. Een alternatief is om een sectorextensie te ontwikkelen: een uitbreiding van de basisfactuur met die specifieke informatie-elementen. CEN/TR 16931-5 beschrijft hoe dat moet.
 • Hoe wordt btw berekend in de NLCIUS factuur?
  Op elke factuur dient het te betalen btw bedrag te staan. In Nederland kan het btw bedrag worden berekend volgens twee verschillende methoden (zie de Belastingdienst). Als gevolg van afronding kan het resulterende btw bedrag tussen de twee methoden afwijken. De Belastingdienst vereist daarom dat bedrijven een methode kiezen en
 • Gebruik btw-nummer leverancier bij btw categorie O (btw niet van toepassing)
  In de Europese Norm voor e-factureren (EN-16931) en de NLCIUS wordt beschreven welke btw categorieën er zijn en hoe die in de factuur kunnen worden opgenomen. Wanneer er geen btw op een factuurregel, korting of toeslag van toepassing is, dan wordt btw categorie O (‘btw niet van toepassing’) gebruikt en
 • Hoe om te gaan met meerdere btw-categorieën per item?
  Soms komt het voor dat voor één item op de factuur eigenlijk twee of meer verschillende btw categorieën gelden. Een bekend voorbeeld hiervan is een flesje water. Zo kan het btw percentage van het plastic flesje verschillen van het btw percentage van de inhoud, het water. In de Europese Norm
 • Wat is het verschil tussen de NLCIUS en Peppol BIS v3?
  Het verschil tussen de NLCIUS en PEPPOL BIS v3 is verwaarloosbaar. Er is tijdens het opzetten van de NLCIUS rekening gehouden met de interoperabiliteit met o.a. PEPPOL. Het verschil zit nu in een drietal PEPPOL transport specifieke velden en enkele volgens de Nederlandse Belastingdienst verplichte velden. Laatst genoemde zal door
 • Welke sectoren conformeren zich aan de norm?
  Sectoren als de uitzendbranche, bouw, energie en transport passen hun modellen aan zodat ze in lijn zijn met de NLCIUS, en dus de Europese e-facturatie norm.
 • Is de NLCIUS verplicht?
  De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.
 • Waar vind ik informatie over het sturen van een e-factuur naar de overheid?
  De Rijksoverheid heeft een speciale helpdesk waar alle informatie te vinden is. Om ondernemers te helpen bij e-factureren zijn er animaties gemaakt. Ook op het Ondernemersplein van KvK is veel informatie beschikbaar is.
 • Wat is UBL Ketentest?
  De UBL Ketentest is dé vindplaats voor UBL e-factureren en biedt het platform aan voor softwareleveranciers en eindgebruikers die UBL in hun software willen implementeren. Meer informatie is te vinden op
 • Hoe kan ik mijn documenten of software testen?
  Het STPE biedt een documentvalidator aan op semantic treehouse. De NPa Peppol Test Tool van de Nederlandse Peppolautoriteit bevat ook een documentvalidator. Deze is te vinden op peppol-test.nl.
 • Waar vind ik de EN 16931-1?
  Kijk hier op ons Community Portaal. Maar De Europese Norm 16931-1 is ook te bestellen via deze link bij NEN.
 • Wat is XML?
  XML (Extensible Markup Languag) is wereldwijd de meest gebruikte standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.
 • Wat is een elektronische factuur?
  Een elektronische factuur oftewel een e-factuur is geen pdf, maar een gestandaardiseerd computerbestand dat vanuit een boekhoudprogramma rechtstreeks naar de administratie van de ontvanger gaat. Belangrijk te weten is dat PDF wel een digitaal formaat is, maar dat het uitwisselen van facturen in PDF-formaat niet valt onder elektronisch factureren. Het