Wat is de NLCIUS

De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen.

De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en moet gebruikt worden voor elektronische facturen naar de Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Klik hier voor Nederlandse gebruiksinstructie voor de basisfactuur.