Aan de slag met de NLCIUS

Aan de slag met de NLCIUS betekent elektronisch factureren. Dit is het op elektronische wijze verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer (System to System) volgens een afgesproken digitale formaat voor de factuurgegevens. Belangrijk te weten is dat PDF wel een digitaal formaat is, maar dat het uitwisselen van facturen in PDF-formaat niet valt onder elektronisch factureren. Het gebruikte formaat voor de NLCIUS is UBL (Universal Business Language), die gebaseerd is op XML. XML is wereldwijd de meest gebruikte standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.

De NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland welke zijn bestemd voor Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.

In ons Community Portaal vindt u verschillende e-invoice modellen, maar ook een validator waarmee u uw XML-berichten kunt testen. Bij de verschillende e-invoicing modellen vindt u ook gebruiksinstructies en andere handige documentatie.

De bronbestanden van de validatie van beide documenten zijn als schematron files ook beschikbaar op Github.