eConnect International BV is de nieuwe leverancier van het Rijksoverheid Access Point op Peppol. Op 7 juni vond de formele gunning van de aanbesteding Peppol-Digipoort plaats. Dat betekent een nieuwe samenwerking voor Logius op het gebied van e-facturatie.

Verdere digitalisering dankzij Peppol

De Rijksoverheid kiest voor verdere digitalisering van het inkoopdomein voor het Peppol-netwerk. Het Peppol-netwerk is een internationaal open netwerk voor overheden en bedrijven om e-Procurementberichten, zoals e-orders en e-facturen, uit te wisselen. De overheid sluit aan op het Peppol-netwerk om het uitwisselen van e-Procurementberichten zo laagdrempelig mogelijk te maken en via in de markt gangbare standaarden en netwerken. Met het nieuwe Rijksoverheid Access Point op Peppol kan de Rijksoverheid bovendien ook e-orders en e-facturen afleveren.

Digipoort via Rijksoverheid Access Point op Peppol

De Digipoort is een centrale voorziening van de Rijksoverheid voor het veilig en betrouwbaar afleveren en verzenden van berichten. Alle Rijksdiensten en diverse andere overheidspartijen zijn met hun financiële- en inkoopadministraties aangesloten op de Digipoort en kunnen via deze centrale voorziening e-Procurementberichten uitwisselen. Logius beheert de Digipoort.

July 5, 2023

Nieuwe leverancier Rijksoverheid Access Point op Peppol bekend