< Back to all FAQ's

Hoe gebruik ik het btw-nummer leverancier bij btw categorie 0 (btw niet van toepassing)?

In de Europese Norm voor e-factureren (EN-16931) en de NLCIUS wordt beschreven welke btw categorieën er zijn en hoe die in de factuur kunnen worden opgenomen. Wanneer er geen btw op een factuurregel, korting of toeslag van toepassing is, dan wordt btw categorie 0 (‘btw niet van toepassing’) gebruikt en is voor de gehele factuur btw niet van toepassing. Het gebruik van btw categorie 0 betekent daarbij ook dat het btw-nummer van de leverancier (BT-31) leeg moet zijn. Dit laatste is in de EN vastgelegd in de business rules BR-0-2, BR-0-3 en BR-0-4.

Indien btw categorie 0 wordt gebruikt, betekent het dat er sprake is van ‘non-taxable sales’, oftewel er wordt een prestatie gefactureerd waarbij geen sprake is van btw. Dit zal voornamelijk voorkomen bij partijen die geen btw-ondernemer zijn waardoor er ook geen btw-nummer van de leverancier op de factuur wordt opgenomen. Er zijn echter ook partijen die wel btw-ondernemer zijn en bijdragen ontvangen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Een voorbeeld is een universiteit die een subsidie ontvangt. In dergelijke gevallen is de btw categorie 0, maar wil de leverancier ook haar btw-nummer op de factuur zetten. Dit laatste is vanwege de genoemde business rules momenteel niet mogelijk in de EN/NLCIUS.

Meerdere landen hebben al aangegeven het issue te herkennen en geven aan dat de huidige business rules te streng zijn geformuleerd. De CEN TC434 bespreekt het issue momenteel bij de ontwikkeling van het amendement op de EN. Dit houdt in dat de regels mogelijk op termijn worden versoepeld. De NLCIUS werkgroep wacht deze ontwikkelingen af. In de tussentijd is het advies om bij dergelijke scenario’s btw categorie E (‘vrijgesteld van btw’) te gebruiken. Deze tijdelijke oplossing is besproken met en goedgekeurd door de Belastingdienst.

Update – status Amendement EN-16931-1
Eind april 2022 is door CEN/TC 434 “Electronic Invoicing” het resultaat van de stemmingsprocedure voor het amendement op EN 16931-1 bekend gemaakt. De uitkomst is dat het amendement in haar huidige vorm is afgekeurd. Het amendement is hiermee niet van tafel. Achter de schermen zal elk land via werkgroepen verder werken aan het semantisch datamodel van de EN 16931-1.