< Back to all FAQ's

Hoe om te gaan met meerdere btw-categorieën per item?

Soms komt het voor dat voor één item op de factuur eigenlijk twee of meer verschillende btw categorieën gelden. Een bekend voorbeeld hiervan is een flesje water. Zo kan het btw percentage van het plastic flesje verschillen van het btw percentage van de inhoud, het water. In de Europese Norm en NLCIUS-factuur is het echter alleen mogelijk om één btw categorie per item te specificeren. Hoe kunnen dergelijke items met twee of meer btw categorieën het beste op de NLCIUS-factuur worden gezet?

In de NLCIUS werkgroep is uitvraag gedaan hoe partijen momenteel omgaan met deze situatie. Werkgroepleden herkennen de case en onderscheiden grofweg twee manieren om hiermee om te gaan:

Het toestaan van twee of meer btw categorieën per factuurregel wordt momenteel ook besproken binnen TC434 bij de ontwikkeling van het amendement op de Europese Norm. De vraag die daar op tafel ligt is of er subregels moeten worden toegestaan in de EN. De NLCIUS-werkgroep geeft aan dat de case weinig voorkomt en dat de bovenstaande oplossingen werkbaar zijn. Bovendien is de werkgroep van mening dat het toestaan van subregels de elektronische factuur onnodig complex zou maken. Zolang de werkgroep dit niet nodig acht, zal het standpunt van Nederland zijn om het toestaan van subregels tegen te houden.

Update – status Amendement EN-16931-1
Eind april 2022 is door CEN/TC 434 “Electronic Invoicing” het resultaat van de stemmingsprocedure voor het amendement op EN 16931-1 bekend gemaakt. De uitkomst is dat het amendement in haar huidige vorm is afgekeurd. Het amendement is hiermee niet van tafel. Achter de schermen zal elk land via werkgroepen verder werken aan het semantisch datamodel van de EN 16931-1.