< Back to all FAQ's

Wat is de historie van STPE?

Het STPE is opgericht op 1 januari 2018 op initiatief van NEN en TNO. Wij worden ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanleiding voor dit initiatief was de Richtlijn 2014/55/EU.

De Richtlijn 2014/55/EU werd gepubliceerd op 16 april 2014 en beschrijft hoe elektronische facturering bij overheidsopdrachten moet gaan. De EU wil met deze richtlijn het vrije verkeer van goederen en diensten bevorderen bij internationale overheidsopdrachten. De aanbestedende diensten moeten elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. De elektronische facturen moeten voldoen aan de Europese norm EN 16931-1.

NEN en TNO ontwikkelden samen met belanghebbenden zoals overheden, bedrijfsleven, branchevertegenwoordigers en Simplerinvoicing een ‘core invoice usage specification’ (CIUS) voor verplichte toepassing in Nederland. Uitgangspunt was dat deze Nederlandse CIUS zo min mogelijk afwijkt van de Europese norm.

In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen.

STPE wordt mogelijk gemaakt door

EK_Logo_online_ex_pos_nl nen_logo tno-innovation-for-life