< Back to all FAQ's

Wat is de NLCIUS?

De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen.

. De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.

Klik hier voor Nederlandse gebruiksinstructie voor de basisfactuur.

Meer weten over de verschillende Europese CIUS’en, kijk hier.