< Back to all FAQ's

Wat is elektronisch factureren?

Elektronisch factureren is het op elektronische wijze, op basis van een afgesproken digitaal formaat voor de factuurgegevens, verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer (System to System). Met e-factureren is in Nederland veel winst te behalen in termen van kostenbesparing, minder fouten en meer tijd voor kernactiviteiten – zowel bij de verzending als ontvangst van facturen.

Een elektronische factuur oftewel een e-factuur is geen pdf, maar een gestandaardiseerd computerbestand dat vanuit een boekhoudprogramma rechtstreeks naar de administratie van de ontvanger gaat. Belangrijk te weten is dat PDF wel een digitaal formaat is, maar dat het uitwisselen van facturen in PDF-formaat niet valt onder elektronisch factureren. Het gebruikte formaat voor de NLCIUS is UBL (Universal Business Language). UBL is gebaseerd op XML (Extensible Markup Language), wereldwijd de meest gebruikte standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.