< Back to all FAQ's

Wat is EN 16931-1?

Deze Europese norm werd eind 2017 ingevoerd. In de EN 16931-1 zijn de kernelementen van een elektronische factuur vastgelegd in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen die aan deze norm voldoen, zijn wettelijk en fiscaal volledig in orde. Op deze wijze wordt de binnenlandse, sector– en grensoverschrijdende handel vergemakkelijkt. Zowel organisaties in de private als in de publieke sector kunnen de norm gebruiken voor de facturatie.

Je kunt de Europese Norm aanschaffen via NEN. Op onze community portal vind je ook overzicht van het semantische model van de norm.