< Back to all FAQ's

Wat is NPa?

De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten. Ook streeft de NPa ernaar om alle overheden en bedrijven met elkaar (en bedrijven onderling) facturen, orders, contracten en andere inkoopgegevens rechtstreeks te laten uitwisselen via Peppol.