< Back to all FAQ's

Wat is Peppol en OpenPeppol?

Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel waarmee op versleutelde wijze elektronische gegevens worden uitgewisseld. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij de internationale stichting OpenPeppol.

OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar taken naar een nationale Peppolautoriteit. Voor Nederland is dit de NPa.