< Back to all FAQ's

Wat te doen wanneer u een uitbreiding wilt op de kernfactuur

Voor sommige sectoren ontbreekt er specifieke informatie in de basisfactuur. Die informatie kan weliswaar als vrije tekst opgenomen worden, maar dan kan hij niet automatisch verwerkt worden.

Een alternatief is om een sectorextensie te ontwikkelen: een uitbreiding van de basisfactuur met die specifieke informatie-elementen. CEN/TR 16931-5 beschrijft hoe dat moet. Een factuur die een extensie bevat wordt als zodanig geïdentificeerd.

Zulke extensies worden momenteel ontwikkeld voor de Uitzendbranche, voor de Energie- en Telecomsector en voor de Bouw. Klanten zijn echter niet verplicht om zo’n extensie te implementeren. Leveranciers zullen dus in hun systemen bij moeten houden welke klanten een basisfactuur krijgen (met de specifieke informatie in vrije tekst) en voor welke klanten die informatie gestructureerd in de extensie opgenomen kan worden. Ze kunnen dat ook aan een dienstverlener overlaten.

Het wordt daarom sterk aanbevolen om de norm in ieder geval (ook) te implementeren zoals hij gepubliceerd wordt, eventueel met een nationaal afgesproken inperking (CIUS). Indien u in uw sector gebruik maakt van een extensie, moet u er rekening mee houden dat de release kalenders van de basisfactuur en de extensie uiteen kunnen lopen.