Nieuws oud

 • Wat is de historie van STPE
  Het STPE is opgericht op 1 januari 2018 op initiatief van NEN en TNO. Wij worden ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De aanleiding voor dit initiatief was de Richtlijn 2014/55/EU. De Richtlijn 2014/55/EU werd gepubliceerd op 16 april 2014 en beschrijft hoe elektronische facturering bij overheidsopdrachten moet gaan. De EU wil met deze richtlijn het vrije verkeer
 • Wat is Peppol en OpenPeppol
  Peppol is een digitale infrastructuur en afsprakenstelsel waarmee op versleutelde wijze elektronische gegevens worden uitgewisseld. Het beheer en onderhoud van Peppol ligt bij de internationale stichting OpenPeppol. OpenPeppol delegeert door middel van privaatrechtelijke contracten haar taken naar een nationale Peppolautoriteit. Voor Nederland is dit de NPa.
 • Wat is NPa
  De Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) houdt in Nederland toezicht op het Peppol-afsprakenstelsel: de internationale standaard voor het uitwisselen van elektronische procurementberichten. Ook streeft de NPa ernaar om alle overheden en bedrijven met elkaar (en bedrijven onderling) facturen, orders, contracten en andere inkoopgegevens rechtstreeks te laten uitwisselen via Peppol.
 • Wat is de NLCIUS
  De NLCIUS is een inperking van de EN 16931-1. In de NLCIUS komt de Nederlandse regelgeving waaraan elektronische facturen moeten voldoen en de verplichte Europese Norm (EN) 16931-1 samen. De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en moet gebruikt worden voor elektronische facturen naar de Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector. Klik hier
 • Wat is EN 16931-1
  Deze Europese norm werd eind 2017 ingevoerd. In de EN 16931-1 zijn de kernelementen van een elektronische factuur vastgelegd in een semantisch gegevensmodel. Dat model omvat een lijst van alle termen die kunnen worden gebruikt in een elektronische factuur en beschrijft hoe die moeten worden geïnterpreteerd en gebruikt. Elektronische facturen die aan deze norm voldoen, zijn wettelijk en fiscaal volledig
 • Wat is elektronisch factureren
  Elektronisch factureren is het op elektronische wijze, op basis van een afgesproken digitaal formaat voor de factuurgegevens, verzenden van facturen door een leverancier tezamen met het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van die facturen door een afnemer (System to System). Met e-factureren is in Nederland veel winst te behalen in termen van kostenbesparing, minder fouten en meer tijd voor
 • Hoe werken extensies op de NLCIUS in combinatie met het Peppol-netwerk?
  Ten tijde van schrijven zijn er in Nederland drie extensies op de NLCIUS: de SETU Invoice 2.1 voor de uitzendbranche; de Energie eFactuur 3.0 voor de energiebranche; de G-rekening extensie voor het specificeren van het gebruik van een g-rekening op de factuur. Factureert uw organisatie elektronisch en maakt het hierbij gebruik van één van bovenstaande standaarden? En verloopt het transport
 • Hoe ga ik om met regelbedragen met meer dan twee decimalen?
  Er zijn Nederlandse leveranciers die regelbedragen met 4 decimalen hanteren in hun financiële systemen. Dit kan leiden tot afrondingsverschillen wanneer hiermee NLCIUS facturen worden opgebouwd. Een voorbeeld van een sector waarin het gebruik van meer dan 2 decimalen voor regelbedragen voorkomt is de telecomsector. De NLCIUS is compliant aan de Europese Norm (EN) en daarin is het niet toegestaan om
 • Is het gebruik van een kredietnota (CreditNote) toegestaan?
  De Europese norm staat toe om credit notes type 381 (UBL CreditNote) te gebruiken, maar staat ook facturen met een negatief totaal type 380/384 (UBL Invoice) toe. Echter, in de NLCIUS werkgroep is het uitgangspunt genomen om het reguliere factuur bericht (combi van positieve en negatieve bedragen) aan te bevelen en niet het aparte credit note bericht. In de Nederlandse
 • Wat te doen wanneer u een uitbreiding wilt op de kernfactuur
  Voor sommige sectoren ontbreekt er specifieke informatie in de basisfactuur. Die informatie kan weliswaar als vrije tekst opgenomen worden, maar dan kan hij niet automatisch verwerkt worden. Een alternatief is om een sectorextensie te ontwikkelen: een uitbreiding van de basisfactuur met die specifieke informatie-elementen. CEN/TR 16931-5 beschrijft hoe dat moet. Een factuur die een extensie bevat wordt als zodanig geïdentificeerd.
 • Hoe wordt btw berekend in de NLCIUS factuur?
  Op elke factuur dient het te betalen btw bedrag te staan. In Nederland kan het btw bedrag worden berekend volgens twee verschillende methoden (zie de Belastingdienst). Als gevolg van afronding kan het resulterende btw bedrag tussen de twee methoden afwijken. De Belastingdienst vereist daarom dat bedrijven een methode kiezen en daar bij blijven. De methoden zijn als volgt: Neem de
 • Gebruik btw-nummer leverancier bij btw categorie O (btw niet van toepassing)
  In de Europese Norm voor e-factureren (EN-16931) en de NLCIUS wordt beschreven welke btw categorieën er zijn en hoe die in de factuur kunnen worden opgenomen. Wanneer er geen btw op een factuurregel, korting of toeslag van toepassing is, dan wordt btw categorie O (‘btw niet van toepassing’) gebruikt en is voor de gehele factuur btw niet van toepassing. Het
 • Hoe om te gaan met meerdere btw-categorieën per item?
  Soms komt het voor dat voor één item op de factuur eigenlijk twee of meer verschillende btw categorieën gelden. Een bekend voorbeeld hiervan is een flesje water. Zo kan het btw percentage van het plastic flesje verschillen van het btw percentage van de inhoud, het water. In de Europese Norm en NLCIUS-factuur is het echter alleen mogelijk om één btw
 • Wat is het verschil tussen de NLCIUS en Peppol BIS v3?
  Het verschil tussen de NLCIUS en PEPPOL BIS v3 is verwaarloosbaar. Er is tijdens het opzetten van de NLCIUS rekening gehouden met de interoperabiliteit met o.a. PEPPOL. Het verschil zit nu in een drietal PEPPOL transport specifieke velden en enkele volgens de Nederlandse Belastingdienst verplichte velden. Laatst genoemde zal door NPa bij PEPPOL worden ingebracht als country specific rules (een
 • Welke sectoren conformeren zich aan de norm?
  Sectoren als de uitzendbranche, bouw, energie en transport passen hun modellen aan zodat ze in lijn zijn met de NLCIUS, en dus de Europese e-facturatie norm.
 • Is de NLCIUS verplicht?
  De NLCIUS staat op de lijst van verplichte standaarden van het Forum Standaardisatie en is dé standaard voor e-facturatie in Nederland.
 • Waar vind ik informatie over het sturen van een e-factuur naar de overheid?
  De Rijksoverheid heeft een speciale helpdesk waar alle informatie te vinden is. Om ondernemers te helpen bij e-factureren zijn er animaties gemaakt. Ook op het Ondernemersplein van KvK is veel informatie beschikbaar is.
 • Wat is UBL Ketentest?
  De UBL Ketentest is dé vindplaats voor UBL e-factureren en biedt het platform aan voor softwareleveranciers en eindgebruikers die UBL in hun software willen implementeren. Meer informatie is te vinden op
 • Hoe kan ik mijn documenten of software testen?
  Het STPE biedt een documentvalidator aan op semantic treehouse. De NPa Peppol Test Tool van de Nederlandse Peppolautoriteit bevat ook een documentvalidator. Deze is te vinden op peppol-test.nl.
 • Waar vind ik de EN 16931-1?
  Kijk hier op ons Community Portaal. Maar De Europese Norm 16931-1 is ook te bestellen via deze link bij NEN.
 • Wat is XML?
  XML (Extensible Markup Languag) is wereldwijd de meest gebruikte standaard waarmee de structuur van documenten kan worden vastgelegd.
 • Wat is een elektronische factuur?
  Een elektronische factuur oftewel een e-factuur is geen pdf, maar een gestandaardiseerd computerbestand dat vanuit een boekhoudprogramma rechtstreeks naar de administratie van de ontvanger gaat. Belangrijk te weten is dat PDF wel een digitaal formaat is, maar dat het uitwisselen van facturen in PDF-formaat niet valt onder elektronisch factureren. Het gebruikte formaat voor de NLCIUS is UBL (Universal Business Language).
 • Voorjaarsrelease 2022 van SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts
  Tweemaal per jaar publiceren we (kleine) updates van de validatie-artefacts van SI-UBL 2.0 (NLCIUS), de gerelateerde g-rekening extensie en NLCIUS-CII. Op 1 mei is de voorjaarsrelease 2022 gepubliceerd. Deze release bevat geen wijzigingen in de implementatie van de NLCIUS-regels zelf, alleen de onderliggende validatie van de CenPC434 regels voor Europese Norm (EN-16931) is geüpdatet naar versie 1.3.8. In de validatie-artefacts
 • Najaarsrelease 2021 van SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts
  Zoals eerder meegedeeld releasen we 2 maal per jaar (kleine) updates van de validatie-artefacts van SI-UBL 2.0 (NLCIUS), de gerelateerde g-rekening extensie en NLCIUS-CII. Vandaag hebben we de najaarsrelease 2021 gepubliceerd. Deze release bevat geen wijzigingen in de implementatie van de NLCIUS-regels zelf. Alleen de onderliggende validatie van de CenPC434 regels voor Europese Norm (EN-16931) is geupdatet naar versie 1.3.7.
 • NLCIUS: wat heb ik er in mijn organisatie aan?
  NLCIUS is dé open standaard voor elektronisch factureren, die helpt bij het uitwisselen van data en voorschrijft welke gegevens e-facturen moeten vermelden. Wat heb jij daar aan als organisatie? Zo kunnen factuurdata makkelijk worden ingelezen, zijn minder administratieve handelingen nodig en hoeft niemand langer op zijn geld te wachten dan nodig.
 • Nieuwe versie SI-UBL 2.0 (NLCIUS) artefacts en planning toekomstige (minor/bugfix) releases
  We hebben een nieuwe versie van de SI-UBL 2.0 (NLCIUS) validatie-artefacts gepubliceerd: versie 2.0.3.2. Zie het einde van dit bericht voor de lijst wijzigingen (in het Engels). Deze wijzigingen gelden voor zowel SI-UBL 2.0 als de SI-UBL 2.0 g-rekening extensie. Daarnaast is er een update voor NLCIUS-CII. U vindt zowel de schematron-bronbestanden als de gebruiksklare XSLT(2) stylesheets op onze github repository.
 • Experts gevraagd voor Europese standaard van een elektronisch ‘bonnetje’
  Elektronisch factureren volgens een (Europese) standaard kan al geruime tijd en is zelfs verplicht bij factureren richting de overheid. In Europa wordt een volgende stap gezet om ook een standaard op te stellen voor het elektronische ‘bonnetje’. NEN en TNO organiseren namens het Standaardisatieplatform e-factureren (STPE) een informatiesessie over deze ontwikkeling en de mogelijkheden om hieraan bij te dragen. Klik
 • STPE zoekt een nieuwe voorzitter
  Het STPE (Standaardisatieplatform e-facturatie) bestaat sinds 2018 en verenigt meer dan 20 belanghebbende partijen op het gebied van normalisatie in het e-facturatiedomein. Gezamenlijk één heldere boodschap naar buiten brengen over de toepassing van Europese e-facturatie (EN 16931-1 ‘de kernfactuur’). Daarnaast wil het platform de implementatie en het gebruik in Nederland vergroten. Dat is hét doel van het STPE. De huidige
 • Nieuwe versie van de validatie-artefacts voor SI-UBL en NLCIUS
  Simplerinvoicing heeft een update uitgebracht van de validatie-artefacts, met kleine updates voor de bestaande documenttypen, en nieuwe validatie-artefacts voor NLCIUS-CII, de NLCIUS gemapped op UN/CEFACT CII, ontwikkeld samen met STPE. SI-UBL 2.0 is geüpdatet naar 2.0.3.1 SI-UBL 1.2 is geüpdatet naar 1.2.3 SI-UBL g-account is geüpdatet naar 1.0.1 NLCIUS-CII validatiebestanden zijn toegevoegd. Een overzicht van alle wijzigingen vind je in
 • Nieuwe versie van de NLCIUS G-rekening extensie
  De NLCIUS werkgroep heeft een nieuwe versie van de G-rekeningen extensie uitgebracht, versie 1.0.1. Kijk voor meer informatie hier. Download de specificatie
 • Nieuwe versie van de Gebruiksinstructie basisfactuur
  De NLCIUS werkgroep heeft de Gebruiksinstructie voor de basisfactuur versie 1.0.3 uitgebracht. Voor meer informatie, zoals de verschillen met versie 1.0.2, kijk hier. De wijzigingen zijn ook opgenomen in SI-UBL versie 2.0.3, waarvan de validatie-artefacts zijn te vinden op https://github.com/peppolautoriteit-nl/validationn. Ook de test-tool is geüpdatet naar deze versie. Download de gebruikersinstructie
 • RVO helpt met animaties over e-facturatie
  Ondernemers die zaken doen met de Rijksoverheid zijn verplicht om een e-factuur te sturen. En ook gemeenten, provincies en waterschappen zijn in staat om e-facturen te ontvangen. Uit feedback van ondernemers echter blijkt dat er nog veel behoefte is aan uitleg over e-factureren. Het wordt ervaren als complexe materie. Wat is het precies? Hoe werkt het? Hoe kan ik zelf
 • Validatie-bestanden NLCIUS extensie G-rekeningen
  De validatie-bestanden voor de NLCIUS extensie g-rekeningen zijn vanaf nu beschikbaar. Op onderstaande link. De Schematron bronbestanden hiervan, en van de andere SI-UBL documenten, vindt U op Github. Download de validatiefile
 • Specificatie NLCIUS G-rekeningen extensie 1.0
  De NLCIUS is de instructie voor het gebruik van de Europese facturatienorm in Nederland. Al sinds de oprichting van de STPE komt uit verschillende hoeken van de Nederlandse facturatiegemeenschap het verzoek aan STPE om naast de NLCIUS ook te beschrijven hoe om te gaan met het G-rekening scenario. Om aan dit verzoek gehoor te geven levert de STPE werkgroep bij
 • Routeplanner: welke factuurstandaard moet mijn organisatie implementeren?
  Wanneer moet mijn organisatie de Europese norm (EN) implementeren of voor de NLCIUS gaan? Of moet mijn organisatie juist de sectorstandaard volgen of aansluiting zoeken bij het PEPPOL netwerk, waarop Simplerinvoicing (SI) participanten zijn aangesloten? Hoe verhouden deze verschillende factuurstandaarden zich tot elkaar? Allemaal vragen die spelen sinds de introductie van de Europese norm voor e-facturatie (EN 16931) in 2017.
 • De Nederlandse overheid is klaar om uw e-facturen te kunnen ontvangen
  Per 18 april 2019 dienen alle overheden e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken, maar wat is een e-factuur eigenlijk? Een e-factuur is een xml-bestand waarmee een gestandaardiseerde set aan factuurgegevens van de ene financiële administratie naar de ander financiële administratie wordt verzonden. Deze set aan gegevens is zodanig opgesteld dat alle financiële administraties met een e-factuur mogelijkheid deze automatisch kunnen
 • De gebruiksinstructie voor de basisfactuur voor elektronisch factureren in Nederland is klaar
  Het standaardisatieplatform e-factureren heeft een gebruikersinstructie opgesteld voor de basisfactuur voor elektronisch factureren in Nederland.
 • e-Invoicing partners lanceren Standaardisatieplatform e-facturen
  Tot op heden waren Simplerinvoicing, TNO en NEN vanuit hun eigen expertise actief op het gebied van e-facturatie standaardisatie. Door de bundeling van krachten kan nu veel efficiënter gewerkt worden. Dat geldt zeker voor belanghebbenden zoals softwareleveranciers en ICT-dienstverleners Simplerinvoicing, TNO en NEN bundelen hun krachten en lanceren op 3 april 2018 het ‘Standaardisatieplatform e-factureren’. Een belangrijk doel van het